forcad
Loading…
Loading…
Loading…

Program zawiera podstawową bibliotekę symboli stosowanych przy tworzeniu projektów w różnych dziedzinach. Dostępne są cztery moduły CP-Symbols: Mechanical, Architectural, HVAC & Piping oraz Electrical.

Bardziej rozbudowanym programem jest CADprofi, w którego skład wchodzą również odpowiednie biblioteki symboli i elementów (dla przykładu program CADprofi Electrical zawiera wiele funkcji i różne biblioteki, w tym także biblioteki symboli z modułu CP-Symbols Electrical).