forcad
Loading…
Loading…
Loading…

Ważną rolę w projektowaniu mają obliczenia przeznaczone do analizy statycznej oraz w pełni zintegrowanego wymiarowania - wg Polskich Norm - płaskich, stalowych, żelbetowych lub drewnianych konstrukcji prętowych. Programy wspomagające obliczenia są przeznaczone dla konstruktorów budowlanych, którzy cenią sobie prostotę i komfort użytkowania. Pakiet RM jest jednym z programów obliczeniowych, które znacznie ułatwiają jak i przyspieszają pracę konstruktorów.

Zasadniczo programy obliczeniowe RM dzielimy na dwie grupy:

  • dla konstrukcji dwuwymiarowych: RM2D
  • dla konstrukcji trójwymiarowych: RM3D

 

Ponadto do grupy programów RM należą samodzielne produkty:


RM-MINI
Mini pakiet składający się z programu głównego RM-MINI - do analizy statycznej i wytrzymałościowej wg teorii I-go rzędu oraz jednego z modułów do zintegrowanego wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych lub drewnianych typowych, płaskich konstrukcji prętowych.


RM-OBC
Program RM-OBC jest przeznaczony do sporządzania zestawienia obciążeń przenoszonych przez konstrukcje budowlane. Zakodowane tabele i algorytmy norm obciążeniowych oraz formuły obliczeniowe sprawiają, że sporządzanie zestawień jest łatwe i efektywne. Dzięki integracji z programem RM-WIN możliwe jest pobieranie wartości obciążeń z tworzonego zestawienia do obciążeń deklarowanych w RM-WIN, które są na bieżąco aktualizowane.


FD-WIN
Program FD-WIN przeznaczony do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.


PL-WIN2
Program przeznaczony analizy statycznej oraz wymiarowania wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005 konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych stosowanych w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

 

Zobacz cennik programów RM-WIN

Szukaj